I Tupakoinnin monet merkitykset

Tupakointi on hyvin monimerkityksellinen ilmiö. Tupakoinnin saamat merkitykset vaihtelevat sen mukaan kuka ja mistä näkökulmasta asiaa tarkastelee. Katsontakanta voi olla niin terveyden ja toimintakyvyn katsontakanta tai aktiivisen tupakoijan, vieroittumaan pyrkivän tai heidän läheistensä näkökanta, oppilaitoksen tai työpaikan, terveydenhuollon tai yhteiskunnan kanta.

Näkökulmien tarkastelu auttaa sekä vieroittujaa, että terveydenhuollon toimijoita vieroittumisen tukijoina ymmärtämään paremmin tupakoinnin voimakkaan liittymisen yksilön fyysisiin, psyykkiseen ja sosiaalisiin toimintoihin. Nämä monet merkitykset selittävät osaltaan tupakasta vieroittumiseen liittyviä vaikeuksia.