V Moniammatillinen yhteistyö ja hoitoketjut


Moniammatillisella yhteistyöllä tarkoitetaan eri ammattiryhmiin kuuluvien asiantuntijoiden työskentelyä yhdessä siten, että he jakavat osaamisensa ja tietonsa. Tavoitteena on toimia siten, että yhteinen päämäärä tunnistetaan ja saavutetaan.

Asiakkaan kannalta on merkityksellistä, että kaikki terveydenhuollon ammattilaiset puhuvat aiheesta yhdenmukaisesti, menetelmät, mahdolisuudet ja muut toimijat tuntien.

Moniammatillista yhteistyötä tekeviltä edellytetään vastuunottoa, selkeää käsitystä omasta tehtävästä, toisten asiantuntijuuden kunnioittamista, kuuntelu- ja ilmaisutaitoja sekä kokonaisuuksien ymmärtämistä

Moniammatillisessa yhteistyössä korostuvat viisi kohtaa:

  • asiakaslähtöisyys
  • tiedon ja eri näkökulmien kokoaminen yhteen
  • vuorovaikutustietoinen yhteistyö
  • rajojen ylitykset sekä
  • verkostojen huomioiminen

Lähtökohtana on asiakas, joka pyritään huomioimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.

Tiedon ja eri näkökulmien kokoamisen tavoitteena on tuottaa yhteinen, jaettu merkitys, joka on merkittävämpi kuin yhden yksittäisen asiantuntijan panos. Toimivassa moniammatillisessa yhteistyössä asiantuntijat tietävät, mitä tehdään ja millä tavalla. Toimijoilla on riittävästi osaamista ja tarpeellista asiantuntijatietoa, jota jaetaan.

Moniammatillinen yhteistyö voi rakentua yli organisaatiorajojen osana asiakkaan hoitopolkua.

(Kontio, M. 2010. Moniammatillinen yhteistyö)

Esimerkki hoitoketjusta: savuton leikkaus

KYS kannustaa potilaita savuttomuuteen. Kun potilas lähetetään leikkausarvioon ja poliklinikalla päätetään leikkausjonoon asettamisesta, tupakoinnista kysytään ja tupakoimattomuuteen kannustetaan. Leikkausjonossa olevat potilaat saavat kirjeen, jossa rohkaistaan lopettamaan tupakointi ennen leikkausta. Vuodeosasto-hoidossa oleville tupakoiville potilaille tarjotaan mahdollisuus vieroituslääkkeisiin. Koko hoitoketju: lähettävä taho, poliklinikan ja osaston henkilöstöt puhuvat samalla äänellä.

Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi tupakointi tulisi lopettaa vähintään kaksi kuukautta ennen leikkausta. Tupakoimattomuus  vähentää leikkauskomplikaatioita, auttaa toipumaan leikkauksesta ja auttaa pysyväänkin savuttomuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi haavatulehdukset ja uusintaleikkausten tarve vähenevät merkittävästi.

(Lähde: https://www.psshp.fi/potilaat-ja-vierailijat/potilaana-sairaalassa/savuton-kys?inheritRedirect=true)