VI Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito (päivitetty 2018) on parhaiden asiantuntijoitten laatima, tieteelliseen näyttöön perustuva ja samalla vieroitustyön keskeisin lähde, johon kaikkien tupakoimattomuuteen kannustavien ja ohjaavien henkilöiden on syytä tutustua!  Suora linkki:

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi40020?hakusana=nikotiini

Lisäksi näille sivuille on koottu linkkejä ja verkkomateriaaleja sekä kirjallisia lähteitä, joita voit hyödyntää halutessasi lisää perehtymistä kurssin aiheisiin.