Tavoitteet

Tuottavuutta ja Digitaalisia Palveluita Liiketoiminnan Avuksi (TUPLA) -hankkeen tavoitteena on:

  • Edistää työn organisointia ja tuottavuutta digitaalisilla palveluilla ja palveluprosesseilla.
  • Vahvistaa Pohjois-Savon alueen yritysten kilpailukykyä digitaalisia palveluita tukevien teknologioiden tehokkaammalla hyödyntämisellä ja osaamisella.
  • Kehittää palvelunhallinnan johtamisjärjestelmiä.
  • Parantaa työntekijöiden sopeutumiskykyä digitaaliseen työhön.

 Hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi hankkeessa suoritetaan seuraavat toimenpiteet:

1) Digitaalinen työpaikka (Digital Workplace Model, DWM) -toimintamallin rakentaminen. Toimenpiteessä rakennetaan joustavaa työn organisointia tukeva toimintamalli, joka käsittelee digitalisaatiota 7 eri ulottuvuudesta.

2) Tuottavuutta ja Digitaalisia Palveluita Liiketoiminnan Avuksi -koulutuskokonaisuuden toteuttaminen. Koulutus (7 kurssimoduulia) on suunnattu palveluyritysten esimiehille, digitalisaatiohankkeiden vetäjille ja digitaalisten palveluiden suunnittelijoille lisäämään tuottavuutta ja nostamaan osaamista digitalisaation avainkysymyksistä, joita ovat tietosuoja, tietoturva ja palveluiden jatkuvuuus

3) Digitalisaation vaikutukset tuottavuuteen ja työhyvinvointiin. Toimenpiteessä suunnitellaan ja toteutetaan haastattelututkimus, jossa selvitetään digitalisaation positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia palveluorganisaation tuottavuuteen ja työhyvinvointiin.

4) DIGIT-työpajat, joilla edistetään poikkitieteellistä digitalisaation parissa työskentelevien toimijoiden verkottumista Pohjois-Savossa.

5) Tulosten levittäminen sisältää 5 hankeseminaarin (Digitalisaatio – kumppani vai vihollinen, Toimistossa käryää DIGI, XR – Tools and Digital Opportunities, DigitalMorning, Avaimet digitalisaation mestariksi — From Zero to Hero) järjestämisen sekä digipilotointijaksojen toteuttamisen halukkaiden hankeyritysten kanssa.

Hanketoteutuksessa on huomioitu ESR-hankkeiden horisontaaliset periaatteet: sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys.