Hankkeen tulokset

Hankkeen päätuloksia ovat Digitaalinen työpaikka –toimintamalli ja sen validointi, Tuottavuutta ja Digitaalisia Palveluita Liiketoiminnan Avuksi -koulutuskokonaisuus, 5 digitalisaatiota edistävää työpajaa ja 5 seminaaria, joissa käsitellään digitaalista työtä, digitaalista toimintakulttuuria, palvelumarkkinointia digiaikana, uusia palveluteknologioita ja digitalisaation kautta saavutettua tuottavuutta. Lisäksi hankkeessa tuotetaan 4 raporttia.

Saavutetut tulokset 

Toimenpide 1 Digitaalinen työpaikka -toimintamallin rakentaminen:

 • Tieteelliset raportit:
  • Exploring Digital Transformation and Digital Culture in Service Organizations (Jantti, Marko & Hyvarinen, Sanna. (2018). Exploring Digital Transformation and Digital Culture in Service Organizations. 1-6. 10.1109/ICSSSM.2018.8465007.)
 • Raportit:
  • Digitaalinen työpaikkaa
  • Digitaalinen työpaikka -toimintamalli
  • Hankkeen loppuraportti
 • Valmistuneet tutkielmat:
  • Tuukka Miettinen, Pro gradu -tutkielma: Konfiguraationhallinnan hyödyt riskienhallinnalle ulkoistetussa IT-palvelunhallinnassa ja hajautetussa IT-ympäristössä: Tapaustutkimus Savon Voima Oyj. 4/2018
  • Iiro Tenhunen, Pro gradu -tutkielma: Palvelutasonhallinnan kehittäminen PK-yrityksessä. 12/2018
  • Ronja Kääriäinen, Pro gradu -tutkielma: Matkailualan materiaalinhallinta Case Kuopio-Tahko Markkinointi Oy. 12/2019

    

Toimenpide 2 Tuottavuutta ja Digitaalisia Palveluita Liiketoiminnan Avuksi koulutukset:

 • Koulutukset
  • Digitaaliset palvelut työn organisoinnin tukena 21.2-27.3.2018
  • Tietosuoja palveluorganisaatioille 25.4-17.5.2018
  • Työkaluja palvelunhallinnan tueksi 4.10-12.10.2018
  • Asiakaspalvelu ja palveluluettelon hallinta (17-18.4.2019 & 24.4.2019)
  • Palvelusuunnittelu (ITIL Service Design 8.5-10.5.2019)
  • Tietoturvan hallintajärjestelmät palvelutyön avuksi (23.9-25.9.2019)
  • Palvelunhallinnan perusteet (ITIL 4 Foundation 19.2-20.2.2020)
 • Raportit:
  • Digitalisaatiolla tuottavuutta ja modernia työnorganisointia: Havaintoja TUPLA-hankkeen koulutuksista

Toimenpide 3 Digitalisaation vaikutukset tuottavuuteen ja työhyvinvointiin:

Toimenpide 4 Digitalisaatio-työapajat (DIGIT):

 • Palvelunhallinnan tietoisku 31.2.2018
  • Sisältö: Työpajan tavoitteena oli antaa yleiskuva palvelunhallinnan tärkeimmistä prosesseista ja funktioista.
 • Digitalisaatio liiketoiminnan tukena 16.5.2018
  • Sisältö: Työpaja sisälsi teknologiavientiä edistäviä puheenvuoroja.  Puheenvuorojen tavoitteena oli auttaa tunnistamaan nykyisen palvelutoiminnan kehittämiseen sekä uuden liiketoiminnan luomiseen liittyviä digitalisaation avulla saavutettavia liiketoimintamahdollisuuksia. Osana työpajaa käytiin aktiivista keskustelua kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuuksista ja haasteista sekä tekijöistä, jotka täytyy ottaa huomioon liiketoiminnan laajentuessa kansainvälisille markkinoille. Työpajan esitykset olivat seuraavat: 

(1) Työpajan avaus, Marko Jäntti, University of Eastern Finland
(2) Digitalisaation liiketoimintamahdollisuudet Euroopassa ja USA:ssa. Robert Taylor, USA taustainen toimitusjohtaja SimLabIT Oy.
(3) Digitalisaation liiketoimintamahdollisuudet Sri Lankassa ja Aasiassa laajemmin. Tiranjan Bulankulame, Sri Lankalainen toimitusjohtaja SimLabIT Oy:n tytäryhtiössä.

 • Turvallista digimatkaa tietosuojaa pitkin 17.5.2018
  • Sisältö: Tietosuoja-työpaja koostui yrityksien esityksistä, jonka jälkeen työpajaan osallistuneet keskustelivat esitetystä aiheesta.Työpajan esityksien aiheet olivat seuraavat: (1) tietosuojan dokumentointi, (2) yrityksen velvollisuus antaa tietoja kysyttäessä, (3) GDPR: tekniset muutokset järjestelmiin, (4) tietotilinpäätös, (5) GDPR järjestötoiminnassa ja (6) tietosuojaperiaatteiden noudattaminen.
 • Lean ja työkalut 11.10.2018
  • Sisältö: Työpajassa osallistujat listasivat työhön liittyviä palveluprosesseja ja pohtivat, millaisia palvelupyyntöjä palveluprosessissa käsitellään. Osallistujat tekivät ryhmässä suunnitelman, miten he toteuttaisivat Leania organisaatioon/omaan työhön/tiimiin tuottavuuden lisäämiseksi ja palveluprosessien tehostamiseksi ja miten he välttäisivät ongelmia sen käyttöönotossa.
 • Analytiikka digitalisaation tukena (Power BI) 12.3.2020
  • Sisältö: Työpajassa käytiin läpi Microsoft Power BI Desktop- ja webversion keskeisimmät ominaisuudet (mm. tietolähteet, raportointi, dashboardit ja raporttien jakaminen) ja tiedolla johtamisen perusperiaatteet. Työpaja tarjosi käytännönläheisiä esimerkkejä Power BI:n hyödyntämisestä.

Toimenpide 5 Tulosten levittäminen ja hyödyntäminen:

 • Koulutus&Rekry 2019, Digitaaliset ratkaisut työhyvinvoinnin edistäjinä
 • Bisnes 2019, Digitalisaastiolla työhyvinvointia
 • Hankkeen blogi
 • Hankeseminaarit:
 • Digitalisaatio – kumppani vai vihollinen? 7.6.2018
  • Sisältö: Seminaari järjestettiin yhteistyössä itSMF Finlandin kanssa.  Seminaarissa oli puheenvuoroja digitalisaatiosta, asiakaskokemuksesta, asiakaspalvelusta ja palvelunhallinnasta. Seminaarin ohjelma:
   • itSMF Finland, pj Teemu Anttila - tapahtuman avaus
   • Digitalisaatio - monsteri vai työjuhta? University of Eastern Finland, Marko Jäntti
   • Pienen yrityksen näkökulma IT-palvelunhallintaan, Mainostoimisto Funlus
   •  Unohda asiakas - epäonnistu digitalisaatiossa, Efecte Milla Kuosmanen
   •  (H)Ajatuksia (ITSM) käyttöönotosta, Istekki Oy, Kristo Jokela, Osastopäällikkö, asiakaspalvelut

 

 • Toimistossa käryää DIGI -seminaari 12.11.2018
  • Sisältö: Seminaari järjestettiin yhteistyössä YOM-hankkeen kanssa. Toimistossa käryää DIGI -tapahtumassa kuultiin viisi mielenkiintoista puheenvuoroa tekoälyn ja koneoppimisen vahvasta tulemisesta työelämään sekä siitä, kuinka voimme hyödyntää digityökaluja päivittäisessä työssämme. Seminaarin ohjelma:
   • Tekoäly työkaverina, Antti Merilehto - Vuoden puhuja 2018
   • Vohvelista virtaa tietotyöhön, Katja Jokisalo, Microsoft-konsultti, Sulava
   • Kuntien digitalisaatio - Lisää tuottavuutta ja työhyvinvointia? Toni Auvinen, digijohtaja, Pohjois-Savon Liitto
   • Moderni toimisto Pasi Ruotsalainen, Business Development Manager, Enfo
   • Yhteisiä digitaalisia ratkaisuja ja tehokasta toiminnanohjausta, Kristo Jokela, johtaja, Istekki & Aleksi Pitkänen, Solution Consultant, Efecte

 

 • XR - Tools and Digital Opportunities -seminaari 1.10.2019
  • Sisältö: Seminaari tarjosi mahdollisuuden kuulla laajennetun todellisuuden mahdollisuuksista, teknologioista sekä soveltamisesta oikeassa liiketoimintaympäristössä. Seminaarin yhteydessä oli demopisteitä, joissa pystyi tutustumaan teknologioihin tarkemmin. Seminaarin ohjelma:
   • Tilaisuuden avaus, Marko Holmavuo, Chief Digital Officer, UEF
   • VARJO - Virtuaalitodellisuus ihmissilmän resoluutiolla. Jarno Pelkonen, Head of Partnerships, Varjo
   • XR-Teknologia suunnittelussa ja ylläpidossa - Esimerkkeinä Junttan, Ponsse ja savilahti, Pauli Rissanen, Teollinen muotoilija & käyttöliittymäsuunnittelu, 3DTalo
   • XR höytysovellukset, onko niitä?, Saku Määttä, Myyntijohtaja, Hurja Solutions
   • Digitalisaation johtaminen, Toni Auvinen, muutoskonsultti
   • XR-Demot (mahdollisuus tutustua XR-teknologioihin demopisteissä)

 

 • DigitalMorning -seminaari 29.11.2019
  • Sisältö: Tapahtumassa kuultiin työn tekemisestä digitalisoituvassa ympäristössä, erilaisista rekrytointi tekniikoista, itsepalveluportaalin rakenteesta, tekoälystä sekä Digitaalinen työpaikka -haastattelututkimuksen tuloksista. Seminaarin ohjelma:
   • Digitalisaatio ja työn tekemisen muutos, Sami Rantalainen, Tahto Group Oy
   • DigitalMorning Rekrymarkkinointi - digitaalista tarinankerrontaa, Aki Karkulahti, Call to Action Oy
   • Digitalisaation vaikutukset tuottavuuteen ja työhyvinvointiin, Digihaastatteluiden tulokset, TUPLA-hanke
   • Itsepalveluportaalin käyttöönotto ja tuotteistaminen, Kristo Jokela, Istekki Oy
   • Ohjelmistorobotiikka - mitä, mihin, miten?, Pasi Vänttinen, KPMG

 

 • Avaimet digitalisaation mestariksi — From Zero to Hero 20.3.2020
  • Sisältö: Seminaariesityksien teemoissa korostuivat digitaalinen vuorovaikutus, palvelunhallinnan merkitys digitalisaatiolle, digitalisaation hyödyntäminen terveydenhuollon palveluissa ja PK-yrityksen näkökulma digin hallintaan. Seminaarin ohjelma:
   • Seminaarin avaus, TUPLA-hanke
   • Business Center Pohjois-Savon uudistajana, Matti Laitinen, Innovaatioasiantuntija, Business Center
   • Vuorovaikutus yritysten välisessä chat-palvelussa, Jonna Koponen, yliopistonlehtori, UEF Business School
   • Efecten palvelunhallintatyökalun uudet näkymät ja työntekijäkokemuksen merkitys digitaalisia palveluita rakennettaessa, Aleksi Pitkänen, Senior Solution Consultant & Niina Hovi, HR Manager, Efecte Finland Oy
   • Rakennerahastohankkeen vaikutukset PK-yrityksen liiketoiminnalle, Team Funlus, Funlus Oy
   • Digitalisaatio terveydenhuollon palveluissa, Antti Väänänen, CEO, Vireum Oy

 

 

 • Osallistuminen ja verkottuminen tilaisuuksissa
  • Kakkua & Kuohuvaa Kuopiossa: Monimuotoisuus hallituksissa, Kuopion alueen kauppakamari 25.1.2018
  • Akateeminen vartti: Keskustelua akateemisen tutkimuksen hyödyntämisestä yrityksissä , Pohjois-Savon TE-toimisto, Messilive 9.2.2018. Katso tallenne Youtubesta.
  • Laatu- ja toimintajärjestelmän TYHY-päivä, Istekki Oy 18.6.2018
   • Miten digi vaikuttaa palvelunhallintaan ja asiakaspalveluun, Marko Jäntti, University of Eastern Finland
   • Digitaalinen minä -Asiantuntijasta vaikuttajaksi, Henri Lindström, University of Eastern Finland
   • Digitaalinen työpaikka ja työn tulevaisuus, Henri Lindström, University of Eastern Finland
  • Turvallisuusjohtamisen Round Table -keskustelu, Sisäministeriö, Helsinki. (Esitelty lyhyesti turvallisuustutkimuksen nykytilaa ja tulevaisuutta; miten digiä voisi hyödyntää kansalaisten kriisivalmiustietoisuuden lisäämiseksi.) 22.8.2018
  • TUPLA-tulosten esittelyä ja O365-palveluiden kokemusten vaihtoa Verohallinnolla (modernit tiimityökalut ja niiden käyttökokemukset) 11.9.2018
  • TUPLA verkottumassa CGI:n Valtio18-seminaarissa Helsinki, Iso-Britannian suurlähetystö 13.9.2018
  • Tutkijoiden yö 2018, Kuopio, Matkus, 28.9.2018
  • Tietojenkäsittelytieteen päivät 2019, Kuopio, Mediteknia, 10-11.6.2019
  • Työkalupäivä 2019, Helsinki, Messukeskus, 10.9.2019
  • Investor Day, Kuopio, Original Sokos Hotel Puijonsarvi, 19.9.2019
  • Tutkijoiden yö 2019, Kuopio, Matkus, 27.9.2018