W5W2-hanke

Walmiiksi Wiidessä Wuodessa – hankkeet: laajaa yhteistyötä yliopistojen tutkinnonuudistuksen tueksi

Kuopion W5W2-näyttelystäOpetusministeriön rahoittamat Walmiiksi Wiidessä Wuodessa –hankkeet (W5W 2004-2006, W5W2 2007-2009) ovat tarjonneet yliopistotutkintojen pedagogiseen kehittämiseen suuntaviivoja sekä konkretiaan meneviä yhteistyön, koulutuksen ja kehittämisen foorumeita. Kuopion ja Oulun yliopistojen W5W2-hankkeet koordinoivat toimintaa ja olivat osa hankkeen valtakunnallista verkostoa.

W5W-hankkeet olivat yliopistojen yhteisponnistus Bolognan prosessin tavoitteiden edistämiseksi. Hankkeiden opetuksen pedagogisen kehittämisen näkökulma oli alusta lähtien vahva. Näkökulman valintaan vaikutti suomalaisten yliopistotutkintojen luonne, esimerkiksi se, että tutkinnot oli lähtökohtaisesti mitoitettu opiskelijan työmäärän perusteella ja perusajatus kolmen syklin tutkinnoista oli tuttu, ja monessa tutkinnossa jo konkreettisesti käytössäkin. Tästä huolimatta opetuksen uudelleenmitoitus ja opetussisällön ydinainesanalyysit osoittautuivat monessa kohden erittäin haastaviksi, sillä useiden tutkintojen havaittiin ylikuormittuneen ja mitoituksen vinoutuneen.

Hankkeet koskettivat eri tavoin kaikkia suomalaisia yliopistoja. Hankkeen aikana toteutettiin satoja koulutuksia, joihin osallistui tuhansia opettajia, suunnittelijoita, ohjaajia, opiskelijoita ja muita asiantuntijoita. Hankkeen sateenvarjon alla toteutettiin kymmeniä tutkinto- ja yksikkökohtaisia kehittämishankkeita. Vaikka hanke ei perusluonteeltaan ollutkaan tutkimushanke, tuotettiin siinä toiminnan kehittämisen tueksi kymmeniä materiaaleja: julkaisuja, artikkeleita ja esityksiä. Hankkeen keskeiset tulokset on tallennettu opetuksen kehittämisen vapaaseen käyttöön näille sivustoille.

Hankkeen päättyessä vuonna 2009 Suomessa käynnistettiin Bolognan prosessin laaja kansallinen arviointi. Eurooppalaista Bolognan prosessia on päätetty jatkaa ja uudet tavoitteet eurooppalaisen korkeakoulualueen edistämiselle on laadittu vuoteen 2020 saakka. Yliopistotutkintojen kehittämiseen keskittyvän Bolognan prosessin rinnalla kulkevat samanaikaisesti yliopistojen aseman, ohjauksen ja rahoitusjärjestelmän uudistukset. Koko Bolognan prosessissa painopiste on siirtynyt tutkintorakenteiden yhtenäistämisestä opetuksen pedagogiseen kehittämiseen, mm. erilaisten ryhmien huomioimiseen opetuksessa, elinikäiseen oppimiseen ja osaamislähtöisiin tutkintoihin.

W5W2-hankkeen päättyessä yliopistot siirtyvät uuteen aikaan. Opetuksen kehittämisessä edessä on sekä uusia, että vanhoja ”kestohaasteita”. Korkeakoulujen muuttuva toimintaympäristö edellyttää jatkuvaa kehittymistä. Haasteisiin vastaaminen edellyttää jatkossakin uutta ajattelua, opettajien ja opetuksen johtajien yhteistyötä sekä avoimuutta kiristyvästä kilpailusta huolimatta.