Materiaaleja W5W2 seminaareista ja koulutuksista

W5W2-näyttely Kuopiossa 2009

--------------------------------------------------------------------------------

W5W2-hankeen räätälöidyt koulutuspaketit 2009

W5W2-hankkeen Kuopion ja Oulun tiimit tarjoavat koulutuksia sekä konsultaatiota yliopistojen opettajille, ohjaajille, opetuksen kehittäjille, suunnittelijoille sekä opiskelijoille. Tarjolla on valmiita koulutuspaketteja esimerkiksi osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, osaamistavoitteista, opiskelijoiden työtapojen kehittämisestä, hopseista ja niiden ohjaamisen kehittämisestä sekä opintojen mitoituksesta. Esitettyjen toiveiden pohjalta voidaan myös räätälöidä yksilöllinen ja tarpeiden mukainen koulutus esimerkiksi yhdistämällä eri teemoja.

Koulutusmuodot voivat olla muun muassa työpajoja (esim. ½ päivää), asiantuntija-alustuksia tai täsmäkonsultointia (esim. yksiköiden kehittämistyön tarpeisiin). Jokainen koulutus suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa kohderyhmän tarpeiden mukaan. Muutokset esitteeseen koottuihin koulutuspaketteihin ovat siis mahdollisia, jopa suotavia.

Koulutuksista aiheutuvat kustannukset koostuvat kouluttajien päivärahoista sekä matkakuluista.

Tarkemmat koulutuskuvaukset esitteessä (PDF)

--------------------------------------------------------------------------------

Nousukiitoon! W5W2 pilottitoiminnan juhlaseminaari 30.9.2009 Helsingissä 

NOUSUKIITOON! W5W2-pilottitoiminnan juhlaseminaari Helsingissä, Kiasman seminaaritilassa 30.9.2009

Kaikille avoimeen seminaariosuuteen (09:30-16:00) vapaa pääsy, josta siirrytään W5W-pilottien kanssa ravintola MESTAan.
 
Seminaarin ohjelma (pdf) 

 • 09:30 - 10:00  Kahvit
 • 10:00 - 10:30  Tervetuloa, W5W2
 • 10:30 - 11:30  Jatkuvan arvioinnin suuntaviivoja (Asko Karjalainen)
 • 11:30 - 12:30  Lounas (omakustanne)
 • 12:30 - 14:00  W5W-selvitysten satoa (Aimo Rahkonen & Säde Pirttimäki)
 • 14:00 - 14:30  Kahvitauko
 • 14:30 - 15:45  Yksilön tarina – yhteinen kokemus (Sirpa Suni)
 • 15:45 - 16:00  Päätössanat, W5W2

TERVETULOA! 

--------------------------------------------------------------------------------

Peda-forum-päivät Tallinnassa 2009

Tarkemmat meteriaalit ja osa esityksistä Peda-forum-päivien omilla www-sivuilla

--------------------------------------------------------------------------------

Osaamistavoitteet ja ajankäyttö -verkkokurssi 2009

Verkkokurssilla tutustutaan osaamistavoitteen ja ajankäytön käsitteisiin sekä harjoitellaan opintojaksokuvausten kirjoittamista osaamistavoitteet huomoiden.

Opintojakson laajuus on 3 op. Opiskelu tapahtuu pääosin Moodle-oppimisympäristössä, mutta sisältää myös kaksi pakollista lähitapaamista. Ensimmäinen lähitapaaminen järjestetään Helsingissä 19.3.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat opetussuunnitelmien, opetuksen ja ohjauksen suunnittleijat, opettajat ja kehittäjät. Koulutus on maksuton.

Lisää tietoja löydät opintojakson mainoksesta (JPEG)

--------------------------------------------------------------------------------

Tunnetko osaamistavoitteet? -seminaari 19.3.2009 Helsinki

Tunnetko osaamistavoitteet? -seminaari (PDF) 19.3.2009 Helsingissä. Seminaari toimii samalla Osaamistavoite ja ajankäyttö -verkkokurssin sekä pilottitapaamisen avauksena. Seminaarin kohderyhmänä ovat opetussuunnitelmien, opetuksen ja ohjauksen suunnittelijat, opettajat ja kehittäjät. Seminaari on maksuton.

--------------------------------------------------------------------------------

Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari 17.3.2009 klo 12-16 Helsingin yliopiston Metsätalolla

Seminaari on tarkoitettu henkilöille, jotka kokevat yliopisto-opetuksen johtamisen sisältyvän omaan työhönsä tai ovat muuten kiinnostuneet aiheesta. Tavoitteena on tarjota tietoa ja näkökulmia osaamisen johtamisesta opetustoiminnan saralla. Seminaari on maksuton.

Ohjelma (PDF)

Materiaalit:

--------------------------------------------------------------------------------

Osaamista tunnistamaan -seminaari Kuopion yliopistossa 24.2.2009 klo 12-16

Miten erilaisista ympäristöistä hankittua osaamista tunnistetaan? Millä tavoin rakennetaan henkilökohtaisia ja joustavia opintopolkuja? Seminaarissa esitellään korkeakoulujen käytäntöjä, joiden tarkoituksena on tunnistaa ja tunnustaa opiskelijan osaamista riippumatta siitä, missä ja miten ne on hankittu. Seminaarissa tuodaan esille myös näkökulmia niistä haasteista, joita tämän ajankohtaisen korkeakoulu-uudistuksen käytäntöön ottaminen tuo mukanaan. Ennakkotiedote (PDF).

Ohjelma (PDF):

 • 12.00-12.10 Seminaarin avaus, puheenjohtaja Raija Elsinen, Kielikeskuksen johtaja, Joensuun yliopisto
 • 12.10-12.30 Aloituspuheenvuorot: opetusneuvos Ulla Voutilainen, Savonia-ammattikorkeakoulun vararehtori sekä professori Katri Vehviläinen-Julkunen, Kuopion yliopiston vararehtori
 • 12.30-12.50 AHOT-käytännöt Kuopion yliopistossa,suunnittelija Jonna Jäntti, W5W2-hanke, oppimiskeskus, KY
 • 12.50-13.20 Opetussuunnitelma AHOT:n lähtökohtana, yliopettaja, koulutusohjelmavastaava Raija Lerssi ja yliopettaja Matti Honkanen, Pelastusopisto
 • 13.20-13.50 Kahvitauko
 • 13.50-14.30 Henkilökohtainen opetussuunnitelma osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välineenä, opinto-ohjaajat Pirjo Venhovaara ja Kerttu Rönkkö, Savonia-amk
 • 14.30-15.10 Kielihopsit osaksi aikuisopiskelijoiden osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, Kielipalveluiden johtaja Anneli Airola, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
 • 15.10-15.50 Tietojenkäsittelytieteen toimintamalli osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa, amanuenssi Paavo Pakoma, KY
 • 15.50-16.00 Seminaarin päätössanat, pj. Raija Elsinen, Kielikeskuksen johtaja, JoY

TERVETULOA!

--------------------------------------------------------------------------------

W5W2-pilottitapahtuma sekä koulutustilaisuus 1.-2.10.2008 Oulussa

W5W2-hankkeen tapahtuma uusille sekä vanhoille piloteille. 

1.10.2008, Pilottikatselmus ja koulutustilaisuus Oulun yliopistolla sekä iltaohjelma Yli-Iin Kierikkikeskuksessa.

2.10.2008, Koulutustilaisuus Oulun yliopistossa aiheesta: "Yliopistojen arviointi ja ranking -järjestelmät - Oppimisen arviointi nyt ja tulevaisuudessa" .

Mainos (PDF)

Posterinäyttely (A4-kokoisina):

Pilottiesitykset:

--------------------------------------------------------------------------------

Akateeminen ops, hops ja kumuloituva oppiminen -verkkokurssi syksyllä 2008

OPSHOPS-verkkokoulutus 2008 tukee yliopistojen tutkintojen suunnittelun ja ohjauksen kehittämistä. Koulutuksessa käsitellään akateemisen opetussuunnitelmatyön ja henkilökohtaisten opintosuunnitelmien välistä yhteyttä oppimisen ja opetuksen laadun kehittämisessä. Opsia ja hopsia tarkastellaan erityisesti kumuloituvan oppimisen näkökulmasta.

Koulutukseen osallistuneiden on mahdollista jatkaa käytäntöjen kehittämistä W5W2-pilottihankkeina!

--------------------------------------------------------------------------------

Starttitapaaminen piloteille 1.4.2008 Helsingin yliopiston päärakennuksessa, Auditorium VII, klo 09:00-15:30

Starttitapaamisen ohjelma:

 • 08.30-09.00   Aamukahvit ja -teet
 • 09.00-09.30   Tutustumista W5W2-projektiin
 • 09.30-10.30   Verkostoitumista
 • 10.30-11.30   Pilottien kertomuksia omasta toiminnasta
 • 11.30-12.30   Lounas
 • 12.30-13.30  Esitys kumuloituvasta oppimisesta, Olli Hyppönen
 • 13.30-15.30   Työskentelyä ryhmissä, kahvi- ja teetauko työskentelyn lomassa.

Materiaalit:

--------------------------------------------------------------------------------
 
Osaamistavoitteet ja ajankäyttö -seminaari 2.4.2008

Ohjelma (PDF)

Materiaalit:

--------------------------------------------------------------------------------
 
W5W2 - Pilottitapaaminen II, Helsinki, 23.1.2008

Ohjelma (PDF)

Materiaalit:

--------------------------------------------------------------------------------

Akateeminen ops, hops ja kumuloituva oppiminen verkkokoulutus 4 op syksyllä 2007

OPSHOPS-verkkokoulutus 2007 (PDF) tukee yliopistojen tutkintojen suunnittelun ja ohjauksen kehittämistä. Koulutuksessa käsiteltiin akateemisen opetussuunnitelmatyön ja henkilökohtaisten opintosuunnitelmien välistä yhteyttä oppimisen ja opetuksen laadun kehittämisessä. Koulutuksessa tarkasteltiin opsia ja hopsia erityisesti kumuloituvan oppimisen näkökulmasta.

-------------------------------------------------------------------------------

Oppimisyhteisöt ajassa? -seminaari, Kuopion yliopisto, 21.-22.11.07

Ohjelma (PDF)

OPPIMINEN WEB 2.0 YHTEISÖISSÄ -päivä 21.11.07

OPPIMISTULOKSILLA OSAAJAKSI -päivä 22.11.2007

--------------------------------------------------------------------------------

Osaamisen johtamisen -seminaari, Helsinki, 25.10.07, 
Miten korkeakouluyhteisössä pääsee huipulle opetuksessa ja tutkimuksessa?

Ohjelma (JPG)

Kolme kertomusta osaamisen johtamisen arjesta: Kuka on pedagoginen johtaja? Kuinka johdetaan kehittämistyötä yliopistokoulutuksessa?

 • Kertomus 1 (PPT): KT Anne Nevgi , HY
 • Kertomus 2 (PDF): THM Johanna Holvikivi , Stadia
 • Kertomus 3: KM Olli Hyppönen, TKK

--------------------------------------------------------------------------------

Starttitapaaminen vuoden 2007 w5w2 piloteille Oulun yliopistossa, 11.5.2007

--------------------------------------------------------------------------------

Kumuloituva oppiminen -seminaari, Helsinki, 22.1.2007 

Hankkeen aloitusseminaarissa luotiin katsaus kumuloituvan oppimisen periaatteisiin ja käytännön toteutuksiin.

Paikka: Helsinki, opetusministeriö, Meritullinkatu 1, Jukola-sali

Aika: 22.1.2007 klo.12.00-16.00

Ohjelma (PDF):

Tervetuliaissanat, W5W.2-hankkeen projektipäällikkö Tommi Haapaniemi, Kuopion yliopisto

12.10-12.45 Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakouluissa (PDF), ylitarkastaja Birgitta Vuorinen

12.45-13.20 Kumuloituva oppiminen (PDF), opetuksen kehittämispäällikkö Asko Karjalainen, Oulun yliopisto

13.20-13.55 Turun ja Oulun yliopistojen lääketieteellisten tiedekuntien hanke kumuloituvan oppimisen tunnistamiseksi (PDF), professori Pekka Kääpä, Turun yliopisto

13.55-14.10 kahvitauko

14.10-14.45 Portfolio osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymisen välineenä (PDF), koulutuspäällikkö Anna-Katriina Salmikangas, Jyväskylän yliopisto 

14.45-15.20 Etana -ohjelmisto opetussuunnittelun tukena Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa (PDF), suunnittelija Aimo Rahkonen, Oulun yliopisto

15.20-15.55 Opiskelun ja opetuksen suunnittelun työkalut TTY:ssä - ehops ja tietovarasto apuna opiskelun suunnittelussa ja seurannassa (PDF), suunnittelija Kirsi Lindfors, Tampereen teknillinen yliopisto

Päätössanat: W5W2-hankkeen projektipäälliköt Anita Honkala (Oulun yliopisto) ja Tommi Haapaniemi (Kuopion yliopisto)

Seminaarin muistiinpanot (PDF), Ihonen, OTUKE, TaY

--------------------------------------------------------------------------------

W5W2-foorumi pedagogisille johtajille

W5W2 järjestiosaamisen johtamisen tueksi verkkokoulutuksen yliopistojen pedagogisille johtajille. Foorumissa käsiteltiin akateemisen opetussuunnitelmatyön kehittämista johtamiseen näkökulmasta sekä pohdittiin kumuloituvan oppimisen ja opetuksen laadun kehittämistä mm. auditointien näkökulmasta.

Vuoden 2007 foorumin rakenne (JPEG)

-------------------------------------------------------------------------------