Akateeminen OPS, HOPS ja kumuloituva oppiminen -itseopiskeluverkkomateriaali

Akateeminen OPS, HOPS ja kumuloituva oppiminen -koulutus on yliopistojen tutkintojen suunnittelun ja ohjauksen kehittämisen tueksi tarkoitettu itseopiskelupaketti. Koulutuspaketissa käsitellään akateemisen opetussuunnitelmatyön ja henkilökohtaisten opintosuunnitelmien välistä yhteyttä oppimisen ja opetuksen laadun kehittämisessä, erityisesti osaamisen rakentumista tukevia opsin ja hopsin käytäntöjä.

Materiaali pohjautuu Kuopion ja Oulun yliopistojen yhteistyössä toteuttamaan W5W2-hankkeen koulutukseen vuosina 2007-2008. 

Voit vapaasti käyttää ja hyödyntää tämän itseopiskelupaketin materiaaleja ja tehtäviä omassa oppimisessasi ja opetuksessasi. Materiaali sijaitsee Itä-Suomen yliopiston moodlessa, pääset siihen alla olevan kuvakkeen sekä HAKA-kirjautumisen kautta. 

 

OPS-HOPS-opintojakson itseopiskelumateriaaliin