Sähköiset työkalut

W5W2-hankkeessa ollaan osallistuttu useiden erilaisten sähköisten työkalujen kehittämiseen. Työkalut ovat joko opettajien ja ohjaajien tai opiskelijoiden käyttöön suunniteltuja apuvälineitä:

  • Opetuksen suunnitteluun on kehitetty apuväline (CoreEdit), joka auttaa mielekkäiden opetussuunnitelmakokonaisuuksien rakentamisessa
  • Erilaisilla opintopolun mittaristoilla (PDF-esite, Etana-ohjelma) opetussuunnitelman toimivuudesta ja etenemisesteistä saadaan määrällistä ja ajantasaista tietoa
  • Ajankäytön seurannan ja ohjauksen toteuttaminen helpottuu, kun opiskeluun käytetty aika ja opiskelumuodot voidaan kirjata ja tallentaa sähköisesti verkkoon (Aaron)
  • Oppimisen arviointiin ja itsearviointiin soveltuvia portfolioita voidaan toteuttaa varta vasten suunnitelluilla työkaluilla (Onni -oppimispäiväkirja).