Takaisin etusivulle

Opiskelijan opasnäyttö

Tässä kuvataan välilehtiin jaettu opiskelijan opasnäyttö, jonka avulla opiskelijat pystyvät tarkastelemaan valitun opinto-oppaan sisältöä. Kaikki Itä-Suomen yliopiston tiedekunnat ovat tehneet opinto-oppaansa Oodiin. Kun opas on julkaistu, opiskelija näkee oppaan WebOodissa. 

Valikosta Opintotarjonta > Oppaittain pääset katsomaan opinto-oppaita, jos oppiaine/tiedekunta on tehnyt oppaan Oodiin. Jos opasta ei ole Oodissa, yksikön kohdalta pääsee katsomaan opintojaksoja ja/tai opetustapahtumia (kursseja, tenttejä). 

Opasnäyttö koostuu 4-6 välilehdestä: Yleinen kuvaus, Opetus, Tentit, Tutkintorakenteet, Erilliset opintokokonaisuudet ja Opintojaksot. Näytön ylälaidassa näytetään vasemmalla oppaan nimi ja voimassaoloaika valintalistassa. Valintalistassa on näytölle tultaessa valittuna "Opetustapahtumat ja opintojaksot organisaation mukaan" -näytöllä valittu opas. Jos valitun oppaan organisaatiolla on useita oppaita, ne ovat valittavissa valintalistasta. Hae-painikkeella käyttäjä hakee valitun oppaan tiedot näkyviin.

YLEINEN KUVAUS -VÄLILEHTI

Välilehdellä näytetään oppaan yleinen kuvausteksti. Tässä voi olla myös linkkejä WebOodin ulkopuolisille, esim. oppiaineen sivuille. 

OPETUS-VÄLILEHTI

Välilehdellä voi tarkastella oppaaseen liittyvää Oodiin tallennettua opetusta. Oppaaseen kuuluvien opintojaksojen vastaavat opetustapahtumat (kurssit, tentit jne.) näytetään oppaan voimassaoloajalta.

Jokaisen opintokohteen laji (esim. aineopinnot, syventävät opinnot) -otsikon edessä on +/--painike, jota painamalla ko. lukukauden tai periodin opintokohteen lajit avautuvat tai sulkeutuvat. Avattu sisältö suljetaan --painikkeella. Myös opintokohteen tyypin (esim. opintokokonaisuus, opintojakso) edessä on +-painike ja avauksen jälkeen --painike, joilla avautuvat ja sulkeutuvat tyypin alle kuuluvat opetustapahtumat. Varsinaisten +/--painikkeiden lisäksi kunkin otsikkotason tekstiä painamalla avautuu/sulkeutuu ko. hierarkiakohta.

Opintokohteen tunnisteesta (esim. 123456) on aina linkki, josta pääsee aina kyseisen opintojakson perustietoihin. Opintokohteen nimi (esim. Atk-passin mukaiset opinnot) vie Opetustapahtuman perustietoihin. Opettajan nimi (esim. Olavi Opettaja) toimii sähköpostin lähetyslinkkinä. Mikäli opetustapahtumaan (kurssille, tenttiin jne.) on mahdollista ilmoittautua WebOodissa, näkyy Toiminnot-sarakkeessa Ilmoittaudu-painike, minkä kautta ilmoittautuminen voidaan tehdä.

Lajittelupainikkeet toimivat siten, että jos näytöllä on avattuna useampia kurssilistoja, lajittelunuolen painamien lajittelee kaikki listat riippumatta siitä missä kohdassa nuolta painettiin. Ei ole siis mahdollista lajitella eri alalistoja eri tavalla.

TENTIT-VÄLILEHTI 

Tentit -välilehdellä näytetään oppaaseen kuuluvien opintojaksojen tentit, joiden tiedot on tallennettu Oodiin. 

Välilehden sisällä on kaksi näkymävaihtoehtoa:

Tenttipäivittäin-välilehti
Näytetään ne päivämäärät, joina oppaaseen kuuluvilla opintojaksoilla on tenttejä. Päivämäärää (esim. 01.08.2009) tai --painiketta painamalla aukeavat esille kyseisen päivän tentit. Avatut tentit suljetaan päivämäärä-linkillä tai --painikkeella. Päivämäärätieto katsotaan tentin (opetustapahtuman) alkamispäivästä.

Opintojaksoittain-välilehti
Näytetään kaikki ne opintojaksot, joilla on tenttejä. Tentit näkyvät listassa järjestettynä nimen/tunnisteen mukaan. Toissijainen järjestyskriteeri on päivämäärä. Opintojakson nimeä (esim. Atk-passin mukaiset opinnot) tai nimen edessä oleva --painiketta painamalla aukeaa lista tenttien tiedoista. Avattu jaksolista suljetaan opintojakson nimi-linkillä tai --painikkeella.

Opintokohteen tunnisteesta (esim. 123456) on aina linkki, josta pääsee aina kyseisen opintojakson perustietoihin. Opintokohteen nimi (esim. Atk-passin mukaiset opinnot) vie Opetustapahtuman perustietoihin. Opettajan nimi (esim. Olavi Opettaja) toimii sähköpostin lähetyslinkkinä.

Mikäli tenttiin on mahdollista ilmoittautua, näkyy Toiminnot-sarakkeessa Ilmoittaudu-painike, minkä kautta ilmoittautuminen voidaan tehdä.

TUTKINTORAKENTEET-VÄLILEHTI

Välilehdellä näytetään oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet.

Tutkintorakenteen nimi on linkki, jota painamalla saat näkyviin tutkintorakenteen tarkemmat tiedot.

+-painiketta painamalla aukeavat esille alemmat hierarkiatasot (kokonaisuuksien sisältyvyydet). Avattu hierarkiataso suljetaan  --painiketta painamalla.

Opintokohteen tunnisteesta (esim. 123456) on aina linkki, josta pääsee aina kyseisen opintojakson perustietoihin. Opintokohteen nimi (esim. Atk-passin mukaiset opinnot) vie Opetustapahtuman perustietoihin. Opettajan nimi (esim. Olavi Opettaja) toimii sähköpostin lähetyslinkkinä.

Toiminnot-sarakkeessa olevan Hae opetus ja tentit -linkin kautta pääset katsomaan ko. opintojaksoon liittyviä opetustapahtumia (kursseja ja tenttejä), joihin on ilmoittautuminen käynnissä.

ERILLISET OPINTOKOKONAISUUDET -VÄLILEHTI

Välilehdellä näytetään oppaaseen kuuluvat erilliset opintokokonaisuudet, ts. sellaiset opintokokonaisuudet, jotka eivät kuulu oppaan sisältämiin tutkintorakenteisiin. Tällaisia ovat mm. sivuaineopiskelijoille tarjottavat opintokokonaisuudet.

+-painiketta painamalla aukeavat esille alemmat hierarkiatasot (kokonaisuuksien sisältyvyydet). Avattu hierarkiataso suljetaan --painiketta painamalla.

Opintokohteen tunnisteesta (esim. 123456) on aina linkki, josta pääsee aina kyseisen opintojakson perustietoihin. Opintokohteen nimi (esim. Atk-passin mukaiset opinnot) vie Opetustapahtuman perustietoihin. Opettajan nimi (esim. Olavi Opettaja) toimii sähköpostin lähetyslinkkinä.

Toiminnot-sarakkeessa olevan Hae opetus ja tentit -linkin kautta pääset katsomaan ko. opintojaksoon liittyviä opetustapahtumia (kursseja ja tenttejä), joihin on ilmoittautuminen käynnissä.

OPINTOJAKSOT-VÄLILEHTI

Välilehdellä näytetään oppaaseen kuuluvat opintokohteet (opintojaksot ja opintojakson osat). 

Väliotsikkoa tai +-painiketta painamalla aukeavat esille alemmat hierarkiatasot. Avattu hierarkiataso suljetaan väliotsikkoa tai --painiketta painamalla.

Opintokohteen tunnisteesta (esim. 123456) on aina linkki, josta pääsee aina kyseisen opintojakson perustietoihin. Opintokohteen nimi (esim. Atk-passin mukaiset opinnot) vie Opetustapahtuman perustietoihin. Opettajan nimi (esim. Olavi Opettaja) toimii sähköpostin lähetyslinkkinä.

Toiminnot-sarakkeessa olevan Hae opetus ja tentit -linkin kautta pääset katsomaan ko. opintojaksoon liittyviä opetustapahtumia (kursseja ja tenttejä), joihin on ilmoittautuminen käynnissä. 

Takaisin alkuun