Takaisin etusivulle

Opetuksen ja opintojaksojen haun ohjeet WebOodissa

Opetustapahtumia (luennot, harjoitukset, tentit jne.) ja opintojaksoja haetaan samasta hakuikkunasta. 

Kaikkien yksiköiden opintojaksot perustietoineen on tallennettu Oodiin. Oodiin on tallennettu myös enemmän tietoja: opintojakson tavoitteet, sisällöt, suoritustavat jne. 

Vain opetustapahtumiin voi ilmoittautua. Opetustapahtumaan ilmoittautuakseen opetustapahtuma pitää ensin etsiä WebOodista. 

Opetustapahtumia ja opintojaksoja voit etsiä kahdella tavalla: hakuehdoilla tai oppaittain. Jos yksikkö on tehnyt opinto-oppaan Oodiin, voit hakea tietoja myös oppaan kautta. Ks. tarkemmin erillinen Opinto-opas -näytön ohje.

Osa hakuehdoista ei ole käytössä opintojaksoja haettaessa. 

OPETUKSEN JA OPINTOJAKSOJEN HAKEMINEN HAKUEHDOILLA

 • Kirjaudu ensin WebOodiin. Voit tosin hakea myös kirjautumatta mutta silloin et voi tehdä muuta (esim. ilmoittautua opetukseen) WebOodissa. 
 • Valitse yläreunan navigaatiosta  kategoria Opintotarjonta toiminto Haku
 • Anna hakuikkunassa (Nimi tai tunniste) sopiva hakuehto. (Hakuehtojen käyttöä selitetään jäljempänä.) 
 • Paina Hae -nappia. 
 • Hakutuloksia voi rajata valinnalla Ilmoittautuminen käynnissä tai näyttämällä vain opetus tai tentit.
 • Hakutuloksissa klikkaamalla kurssin tunniste/koodilinkkiä pääset näkemään opintojakson tiedot, ml. opintojaksokuvaukset, tarkemmin. Jos opintojaksolla on opetusta, se näkyy opintojakson alapuolella. Klikkaamalla nimilinkkiä pääset näkemään opetustapahtuman tiedot tarkemmin. Jos ilmoittautumisaika on käynnissä, rivin lopussa on Ilmoittaudu-painike, josta myös pääsee opetustapahtumanäkymään. 
 • Ilmoittautuminen: opetustapahtumasivulla laita rasti ruutuun sen osion kohdalle, johon haluat ilmoittautua ja paina Tallenna ilmoittautuminen -nappia. 
 • Varmista tietojen oikeellisuus ilmoittautumisen kuittausikkunasta ja omista ilmoittautumisistasi (Omat opinnot - Ilmoittautumiset)

 

Hakuehdoista

Saat hakunäkymässä kaikki hakuehdot näkyviin klikkaamalla 'Näytä tarkemmat hakuehdot' -linkkiä.

Jos käytät useita hakuehtoja yhtä aikaa, niin saat tulokseksi ne kurssit, joissa kaikki ehdot pätevät. Usein kannattaa hakea vain yhdellä hakuehdolla, tai aloittaa yhdellä ja tarkentaa myöhemmin, jos on tarvetta. Alla käsitellään kaikki hakukentät yksi kerrallaan hakuesimerkkien kera. 

Haku nimen tai tunnisteen (koodin) perusteella 
Kirjoita opetustapahtuman nimi, osa nimestä, tunniste (koodi) tai osa tunnisteesta Nimi tai tunniste -kenttään ja jätä muut kentät tyhjiksi. Osa voi olla nimen ja tunnisteen (koodin) alusta, keskeltä tai lopusta. Jos osa koostuu kahdesta tai useammasta sanasta, pitää sanojen olla samassa järjestyksessä kuin ne ovat kurssin nimessä, välilyönnillä erotettuina. AND, OR, NOT, * ja muut vastaavat eivät ole käytössä. Haussa ei ole väliä käyttääkö isoja vai pieniä kirjaimia. Tunnisteet (koodit) löytyvät esimerkiksi opinto-oppaasta. Tunnisteet (koodit) koostuvat yleensä pelkistä numeroista, mutta tunnistetta kohdellaan merkkijonona samalla periaattella kuten haussa nimen perusteella, eli tunnisteen mitä tahansa osaa voi käyttää hakuehtona. 

Esimerkki: 
Kurssi on 871444 "Syventävä metodologinen kirjallisuus (MARK11A)". Se löytyy kaikilla seuraavilla hakuehdoilla: 

syventävä 
SYVEntävä metod 
mEtOdOlOgI 
suus (MAR 
mark11a
87144 
7144 
144 
871 

Esimerkki: 
Etsit tietoja opintojaksosta 010213 Johdatus alkukasvatukseen. Kirjoita Tunniste-kenttään 010213. Jos kirjoitat esim. 0102, saat tulokseksi kaikki kurssit, joiden koodin osa 0102 on. 

Haku tyypin perusteella 
Kaikilla opetustapahtumilla on tietty tyyppi, joita ovat mm. luentokurssi ja seminaari. Opintojaksoilla ei ole vastaavaa tyyppiä, eli tyypin valinta ei vaikuta opintojaksojen hakuun. Tyyppi ei yksinään riitä hakuehdoksi, eli sen lisäksi joutuu määrittelemään toisenkin hakuehdon kuten organisaation. 

Haku organisaation perusteella 
Organisaatio on se oppiaine, laitos tai muu yksikkö, joka järjestää opetuksen. Joskus on vaikeaa tietää mikä oppiaine tai laitos on vastuussa opetuksesta, joten haku organisaation perusteella voi mennä arvailuksi. Jos organisaatioksi valitsee tiedekunnan, ja haluaa näkyviin myös tiedekuntaan kuuluvien oppiaineiden tai laitosten opetuksen, pitää ruksata "Haetaan myös alemmista organisaatioista". 

Haku ajan ja päivämäärien perusteella 
Vain opetustapahtumilla on alkamispäivä ja päättymispäivä, eli haku ei vaikuta opintojaksoihin. Jos hakuehdon rajaama aika ja opetustapahtuman voimassaoloaika leikkaavat vähintään yhden päivän kohdalla, niin opetustapahtuma näytetään hakutuloksissa. Jos päättymispäivän jättää tyhjäksi, haetaan kaikki opetustapahtumat, jotka ovat voimassa vähintään yhtenä päivänä alkamispäivästä eteenpäin. 

Esimerkki: 
Opetustapahtuma, jonka alkamispäivä on 1.1.2000 ja päättymispäivä 1.2.2000 löytyy kaikilla seuraavista hakuehdoista: 

 • alkamispäivä=1.1.2000 päättymispäivä=1.2.2000 
 • alkamispäivä=1.1.1995 päättymispäivä=1.1.2005 
 • alkamispäivä=15.1.2000 päättymispäivä=15.1.2000 
 • alkamispäivä=31.1.2000 päättymispäivä=1.1.2005 
 • alkamispäivä=1.1.2000 päättymispäivä=tyhjä 
 • alkamispäivä=15.1.2000 päättymispäivä=tyhjä 
 • alkamispäivä=31.1.2000 päättymispäivä=tyhjä 

Haku oppiaineen perusteella
Valitse oppiaine alasvetovalikosta. Voit hakea esim. venäjän kielen oppiaineen opintojaksoja. Huom! Kielikeskuksen opetuksen oppiaine on aina "kielikeskusopintoja".

Haku opetuskielen perusteella
Opetustapahtumilla on vähintään yksi opetuskieli. Opetuskieli ei ole käytössä opintojaksoja haettaessa. 

HAKEMINEN OPPAITTAIN

Voit hakea opintojaksoja opetuksen järjestävän organisaation perusteella myös Opintojaksot/Opetus > Oppaittain kautta. Jos yksikkö on tehnyt opinto-oppaan Oodin, pääset hakemaan opinto-oppaan kautta. Ks. tarkemmin erillinen Opinto-opas -näytön ohje. Muussa tapauksessa voit hakea opintojaksoja tai/tai opetustapahtumia. 

Mikäli kurssia, jolle haluaisit ilmoittautua, ei löydy millään hakuehdoilla WebOodista, kannattaa ottaa yhteyttä opetuksen järjestävään yksikköön. 

Takaisin alkuun