Takaisin etusivulle

WebOodin pikaohje

Tämä on pikaohje opiskelijoille WebOodin käyttöön.

WebOodin termistöstä on hyvä tietää, että opetustapahtumalla tarkoitetaan tiettynä aikana pidettävää kurssia tai tenttiä. Opetustapahtuma liittyy aina johonkin opintojaksoon, jotka on kerrottu opinto-oppaassa. Opintojaksot ovat yleensä voimassa useamman lukuvuoden ja niillä on pysyvä tunniste (koodi). 
--------------------------------------------------------------------------------

WEBOODIN KÄYTÖN ALOITUS JA LOPETUS
HENKILÖTIETOJEN KATSELU/YLLÄPITO
OPETUKSEEN (KURSSILLE/TENTTIIN) ILMOITTAUTUMINEN
ILMOITTAUTUMISTEN KATSOMINEN
OPINTOJAKSOJEN HAKEMINEN
OODIHOPS
OPINTOSUORITUSTEN KATSOMINEN
OPINTOSUORITUSOTTEEN TILAUS
LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN
WEBOODIN ASETUKSET

--------------------------------------------------------------------------------

WEBOODIN KÄYTÖN ALOITUS JA LOPETUS

WebOodia varten sinun ei tarvitse hakea erillistä käyttäjätunnusta ja salasanaa vaan pääset käyttämään WebOodia voimassaolevalla UEF-tunnuksella. Sisäänkijautumisen ongelmissa ym. teknisissä pulmissa voit olla yhteydessä Tietoteknikkapalveluiden IT Servicedeskiin, servicedesk(at)uef.fi.

HUOM! Tunnus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa eteenpäin. WebOodi sallii vain yhden samaan aikaan auki olevan istunnon samalla käyttäjätunnuksella. 

Sisäänkirjautuminen: Valitse selainikkunan vasemmassa laidassa olevasta päävalikosta Etusivu / sisään. Anna käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin, valitse UEFAD-palvelin valikosta ja paina Etene-painiketta. Sisäänkirjautumisen jälkeen saat näkyviin ns. henkilökohtaisen etusivun, ja päävalikossa näkyvät käytettävissäsi olevat toiminnot. 

Uloskirjautuminen: Paina päävalikosta Lopeta, jolloin ohjelma palaa kaikille yhteiselle aloitussivulle. 

Takaisin alkuun

HENKILÖTIEDOT

Opiskelijan on itse pidettävä ajan tasalla osoite-, puhelinnumero-, asuinkunta- ja luovutusehtotietonsa. 

Valitse nimesi alta avautuvasta valikosta toiminto Omat perustiedot. Muutokset voi tehdä painamalla Muuta-painiketta ko. tiedon kohdalla ja tallettamalla muuttuneen tiedon. Huom! Opiskelijan sähköpostiosoite välittyy Oodiin UEF-käyttäjähallinnasta. Sähköpostiosoitetta ei vaihdeta WebOodissa, vaan muutoksen voi tehdä UEF-käyttäjähallinnassa. Uusi osoite välittyy Oodiin päiväsaikaan (klo 7 - 20) tunnin kuluessa. Lisätietoja Tietotekniikkapalveluiden sivuilta.

Mikäli havaitset virheitä/muutettavaa niissä henkilötiedoissa, joita et pääse itse muuttamaan (esim. nimenmuutos), ota yhteyttä opintopalveluihin

Takaisin alkuun

OPETUKSEEN (KURSSILLE/TENTTIIN) ILMOITTAUTUMINEN

Valitse valikosta Opintotarjonta toiminto Haku. Voit hakea opetustapahtumaa sen nimen tai nimen osan, tunnisteen (koodin), tunnisteen osan, tyypin, organisaation, oppiaineen tai ajankohdan mukaan. Voit hakea vain ilmoittautumiskelpoisia opetustapahtumia tai kaikkia opetustapahtumia. Ilmoittautumiskelpoinen tarkoittaa, että ilmoittautuminen tapahtuu WebOodissa ja että ilmoittautumisaika on käynnissä. 

Käynnistä haku Hae-painikkeella. Hakuehtojen alapuolelle tulee näkyviin lista hakuehdoilla löytyneistä opetustapahtumista. Paina Ilmoittaudu-painiketta sen opetustapahtuman kohdalla, johon haluat ilmoittautua. Jos ilmoittautumisaika ei ole vielä alkanut, pääset opetustapahtuman tietoihin klikkaamalla opetustapahtuman nimeä. Kaikkiin opetustapahtumiin ei välttämättä ole ilmoittautumisia WebOodin kautta. Opetustapahtuman tietojen avauduttua näytölle laita rasti kohtaan Ilm. kaikkien niiden ryhmien kohdalle, joihin haluat ilmoittautua. Lue tarkkaan opetustapahtuman tiedot ja mahdolliset ilmoittautumisohjeet (esim. kuinka moneen ryhmään pitää ilmoittautua). Jos on olemassa vain yksi ryhmä, rasti tulee automaattisesti. Paina tämän jälkeen Tallenna ilmoittautuminen -painiketta. 

Muista vastata mahdollisiin lisäkysymyksiin pyydettäessä. Ohjelma antaa tiedon ilmoittautumisen onnistumisesta/epäonnistumisesta ja siihen johtaneista syistä. 

Voit hakea opetustapahtumia, yleisiä tenttejä ja opintojaksoja myös kohdan Opintotarjonta toiminnon Oppaittain kautta. Täältä pääset katsomaan opinto-oppaita. Lähes kaikki yksiköt ovat tehneet oppaan Oodiin. Jos opinto-opasta ei ole Oodissa, pääset hakemaan opetustapahtumia ja opintojaksoja opetuksen järjestävän yksikön perusteella. Voit valita organisaation painamalla sen vasemmalla puolella olevaa plusnappia, ja samalla saat esiin kyseisen organisaation aliorganisaatiot. Eri yksiköillä on erisyvyisiä organisaatiohierarkioita. Organisaatioiden oikealla puolella voi olla kolmenlaista tietoa. Jos organisaatiolla on yksi tai useampi voimassaoleva opinto-opas, näytetään kaikki nämä organisaation oikealla puolella listana. Jos organisaatiolla ei ole voimassaolevaa opinto-opasta, näytetään organisaation oikealla puolella Näytä opintojaksot -painike, joka näyttää kaikki organisaation opintojaksot. Mikäli organisaatiolla on Oodiin tallennetuna opetustapahtumia, näitä voi hakea painamalla Näytä opetustapahtumat -painiketta organisaation oikealla puolella. Ks. takemmin erillinen Opinto-opas-näytön ohje.

Mikäli kurssia, jolle haluaisit ilmoittautua ei löydy millään hakuehdoilla WebOodista, kannattaa varmistaa opetuksen järjestävästä yksiköstä voiko heidän järjestämäänsä opetukseen ylipäätään ilmoittautua WebOodin kautta.

Takaisin alkuun

ILMOITTAUTUMISTEN KATSOMINEN

Valitse valikon kohdan Omat opinnot toiminto Ilmoittautumiset. Näet listan ilmoittautumisistasi. Ilmoittautumisia voi lajitella tunnisteen (koodin), opetustapahtuman nimen ja ajankohdan perusteella. Lajittelu onnistuu klikkaamalla sarakkeen otsikkoa. Klikkaamalla tunnistetta tietyn ilmoittautumisen kohdalla saat näkyviin opintojakson perustiedot. Klikkaamalla nimeä tietyn ilmoittautumisen kohdalla saat näkyviin tarkemmat tiedot opetustapahtumasta ja ilmoittautumisestasi. 

Näytä piilotetut -linkin takaa saat näkyviin aiemmin näkyvistä piilottamasi ilmoittautumiset. 

Poistetut ilmoittautumiset -linkin takaa saat näkyviin poistetut ilmoittautumisesi.

Piilota-painikkeella voit piilottaa ilmoittautumisen näkyvistä. Huom! Piilottaminen ei ole sama asia kuin ilmoittautumisen poisto. 

Poista-painikkeella voit poistaa ilmoittautumisen, jos poistoa ei erikseen ole estetty tai jos ilmoittautumista ei ole vielä hyväksytty.

Takaisin alkuun

OPINTOJAKSOJEN HAKEMINEN 

Jokaisen tiedekunnan opintojaksot ja perustiedot löytyvät Oodista. Voit hakea nimen tai nimen osan, tunnisteen (koodin), organisaation tai oppiaineen mukaan. Haku käynnistyy painikkeella Hae opintojaksot. Ks. tarkemmin Opetuksen ja opintojaksojen haun ohje. Kaikki yksiköt ovat tehneet opinto-oppaat Oodiin. Kun opas on julkaistu, se näkyy opiskelijalle WebOodissa. Ks. takemmin erillinen Opinto-opas-näytön ohje.

Takaisin alkuun

OODIHOPS

Sinulla on mahdollisuus suunnitella opintojasi henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemiseen tarkoitetun OodiHOPSin avulla. OodiHOPSin avulla voit suunnitella opintojasi oman tutkintorakenteen mukaisesti ja sen kautta pääset helposti ja nopeasti katsomaan sinulle tärkeiden opintojaksojen tietoja; opintojakson perustiedot löytyvät klikkaamalla opintojakson nimen edessä olevaa tunnistetta ja tätä kautta löytyvät myös tiedot opintojaksoon liittyvästä opetuksesta ja tenteistä.

Takaisin alkuun

OPINTOSUORITUSTEN KATSOMINEN

Valitse valikon kohdan Omat opinnot toiminto Suoritukset

Voit katsella opintosuorituksia tunnisteen (=koodin), nimen ja suorituspäivän mukaisessa järjestyksessä. Klikkaa sarakkeen otsikkoa, niin suoritukset järjestyvät ko. sarakkeen mukaiseen järjestykseen. Klikkaamalla toisen kerran samaa saraketta, saat tiedot käänteisessä järjestyksessä.

Sivun alalaidassa näet opintojesi yhteismäärän. Klikkaamalla tietyn opinnon tunnistetta (koodia) näet opintokohteesta Oodiin talletetut perustiedot. Suoritustesi oikeassa yläreunassa olevilla napeilla voit valita näytetäänkö opintojen laajuus opintoviikkoina, opintopisteinä, vai molempina. Mikäli arvosanasi on tallennettu Oodiin sekä uuden että vanhan arvosteluasteikon mukaisesti, saat vanhat arvosanat näkyviin napista Vanhat arvosanat

Kohdassa Asetukset (valikko avautuu nimesi alta) voit säätää, miten ja missä järjestyksessä suorituksesi oletusarvoisesti näytetään. 

Suoritusten näyttö on hierarkkinen: Jos opinnot on kiinnitetty ylempään kokonaisuuteen, joka on suoritettu, ne näkyvät tämän kokonaisuuden alla. Painamalla +-painiketta saat näkyviin suoritettuun ylempään opintoon kiinnitetyt suoritukset. 

WebOodin suoritetuissa opinnoissa saattaa joskus näkyä opintosuorituksia, jotka eivät tulostu suoritusotteelle ja joita ei lasketa opintoviikkojen kokonaismäärään. Nämä näkyvät WebOodissa suluissa. Tällainen tilanne voi syntyä, jos samalle opintojaksokoodille on tallennettu ensin osasuorituksia (esim. luennot 1 op ja kirjallisuus 1 op suoritettu erikseen) ja lopuksi vielä annettu koko opintojakson suorittamisesta merkintä (esim. 2 op). 

Ei aktiiviset (vanhentuneet, korotetut, hylätyt) -painike tuo näkyviin vanhentuneet, korotetut ja hylätyt suoritukset, jotta opiskelija voi seurata suoritushistoriaansa myös näiden osalta. Korotetut ovat suorituksia, joiden arvosanaa opiskelija on käynyt parantamassa esim. tenttimällä. Hylätyt ovat esim. tenttejä, joista opiskelija on saanut hylätyn loppuarvosanan. 

Takaisin alkuun

SUORITUSOTTEEN  JA OPISKELUTODISTUKSEN TILAUS

Valitse päävalikon kategorian Työkalut toiminto Suoritusote ja opiskelutodistus. Klikkaa painiketta 'Tilaa suoritusote' tai 'Tilaa opiskelutodistus', valitse kieli, jolla haluat raportin, määrittele tarvittaessa linkin voimassaoloaika ja paina Tilaa-painiketta. Tilaamasi suoritusote tai opiskelutodistus valmistuu muutaman sekunnin kuluessa.

Suoritusotteessa ja opiskelutodistuksessa on käytössä sähköinen varmenne. Ne siis ovat virallisia samalla tavalla kuin allekirjoitetut ja yliopiston leimalla varustetut todistukset. Huomaa kuitenkin, että sähköinen varmenne on voimassa vain pdf-tiedostossa, eli jos tulostat todistukset, varmenne ei enää päde. Tiedostoja ei myöskään saa muokata millään tavalla, sillä se rikkoo sähköisen varmenteen, eikä asiakirja ole sen jälkeen enää pätevä. Mikäli sähköisesti varmennettu dokumentti ei kelpaa, tai tarvitset paperille tulostetun version, ota yhteyttä opintopalveluihin: opiskelu@uef.fi (avoimen yliopiston opiskelijat: avoinyliopisto@uef.fi).

 

 

Takaisin alkuun

LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN

Jos suoritat alempaa ja/tai ylempää korkeakoulututkintoa tai tieteellistä jatkotutkintoa voit ilmoittautua WebOodin kautta läsnä- tai poissaolevaksi yliopistoon. Lisäksi edellytetään, että ensisijainen opinto-oikeutesi on voimassa. Ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksamiseksi sinulla on oltava käytössä jonkin PayTrailissa tarjolla olevan verkkopankin tunnukset. Tunnuksia ei tarvitse poissaolevaksi ilmoittautumiseen, sillä se ei maksa mitään. Lisensiaatti- ja tohtoriopiskelijoille ylioppilaskunnan jäsenmaksu on vapaaehtoinen. Voit muuttaa poissaolon läsnäoloksi WebOodin kautta ilmoitautumisaikana (1.5. - 15.9. ja kevätlukukautta varten 1.12. -15.1.), jolloin joudut luonnollisesti myös maksamaan täydet maksut. Voit muuttaa poissaolon läsnäoloksi kaikkina aikoina opintopalveluissa, myös ilmoittautumisajan ulkopuolella.

Mikäli et ole minkään verkkopankin asiakas, voit tulostaa WebOodista viitenumerollisen maksulomakkeen ja maksaa jäsenmaksusi sen tiedoilla. HUOM: kuitti maksusta on AINA esitettävä opintopalveluissa, jotta ilmoittautumisen tiedot tallennetaan Oodiin

Valitse päävalikon kategorian Työkalut toiminto Lukukausi-ilmoittautuminen. Ilmoittautuminen jakautuu neljään vaiheeseen ja jokaisen vaiheen yhteydessä saat esiin yksityiskohtaiset ohjeet Ohje-painikkeella. 

Jos ilmoittautuminen ei ole mahdollista WebOodin kautta, ota yhteyttä sähköpostitse opiskelu(at)uef.fi, opintopalveluihin

TARKEMPAA TIETOA LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMISESTA
Kaikki Itä-Suomen yliopistossa kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavat läsnäoleviksi ilmoittautuvat opiskelijat ovat Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan jäseniä. Lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa suorittavat läsnäoleviksi ilmoittautuvat opiskelijat voivat niin halutessaan olla ylioppilaskunnan jäseniä.Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen päätösten mukaan ylioppilaskunnan jäseniksi voi vapaaehtoisesti liittyä myös opiskelija, joka suorittaa yliopiston tiedekunnassa päätoimisesti opiskellen erityisopettajan tai erityislastentarhanopettajan tutkintoa tai opinto-ohjaajan tutkintoa tai opettajan pedagogisia opintoja. Ylioppilaskunnan jäsenmaksu on sama kuin maisteri- tai kandidaattiopiskelijalla. Ylioppilaskunnan jäsenmaksun valvonnassa yliopisto soveltaa näihin opiskelijoihin samaa menettelyä kuin kandidaatin, maisterin, lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa suorittaviin opiskelijoihin, mutta he eivät voi ilmoittautua WebOodissa. He ilmoittautuvat opintopalveluissa opintojensa keston ajaksi. Erillisiä opintoja suorittava tai yliopiston erillislaitoksen (esimerkiksi avoimen yliopiston tai täydennyskoulutuskeskuksen) opiskelija ei ole ylioppilaskunnan jäsen. Jäsen ei ole myöskään opiskelija, joka ei opiskele päätoimisesti tutkintoasetuksessa mainittuja muita kuin tutkinto-opintoja, esim. suorittaa työn ohella monimuoto-opintoja.

Takaisin alkuun

WEBOODIN ASETUKSET

Valitse nimesi alta avautuvasta valikosta toiminto Asetukset. Asetuksista voi vaihtaa suomen tai englannin WebOodin käyttöliittymän oletuskieleksi, jolloin saa haluamansa kielisen käyttöliittymän aina sisäänkirjautuessa. Opiskelija voi valita, miten opintosuoritukset oletusarvoisesti näytetään. Opiskelija voi myös valita näkyykö hänen nimensä oletusarvoisesti WebOodin kautta selattavissa olevien kurssien ilmoittautumislistassa.

Takaisin alkuun