12.12. Kuukautiskierto ja estrogeenia sisältävät ehkäisypillerit vaikuttavat seerumin ADMA-tasoon

FL Pirjo Valtonen, väitös 11.12.2009 klo 12, KYS Auditorio 1, Kuopio

Lääketieteellinen tiedekunta / Kliininen kemia

Asymmetric dimethylarginine - Assay methodology and serum levels in non-pregnant and pregnant women (Asymmetrinen dimetyyliarginiini – määritysmenetelmät ja seerumin pitoisuudet ei-raskaana olevilla naisilla ja normaalin raskauden aikana)

Vastaväittäjä: Professori Aimo Ruokonen, Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulun yliopisto

Kustos: Professori Kari Pulkki, Kuopion yliopisto

Asymmetrinen dimetyyliarginiini eli ADMA on elimistön tuottama aminohappojohdannainen, jota on soluissa ja verenkierrossa pieniä määriä. Kohonneet ADMA-pitoisuudet voivat estää typpioksidia muodostavan entsyymin toimintaa. Säätelemällä näin typpioksidin vapautumista ja verisuonen seinämän toimintaa ne voivat vaikuttaa esimerkiksi valtimokovettumataudin kehittymiseen. Aiemmin ADMA:n osuutta on tutkittu raskauteen liittyvissä häiriöissä, ja kohonneita pitoisuuksia on havaittu muun muassa raskausmyrkytyksessä.

Väitöskirjatyössä laboratorioon pystytettiin ja optimoitiin HPLC-tekniikkaan perustuva ADMA-määritysmenetelmä ja selvitettiin, onko hormonaalisilla muutoksilla, kuten kuukautiskierron eri vaiheilla tai ehkäisypillerien käytöllä, vaikutusta ADMA-pitoisuuksiin ei-raskaana olevilla nuorilla naisilla.

Lisäksi tutkittiin raskaudenaikaisten ADMA-pitoisuuksien yhteyttä normaaliin raskauteen liittyviin muutoksiin, kuten olkavaltimon endoteelin toimintaan sekä rasva- ja tulehdusmerkkiaineiden pitoisuuksiin äidin veressä. Tarkasteltuja merkkiaineita olivat herkkä CRP, TNF-α ja IL-6.

Tutkimukset osoittivat, että ADMA:n seerumipitoisuudet olivat riippuvaisia kuukautiskierron vaiheesta ja että estrogeenia sisältävien ehkäisypillerien käyttö alensi ADMA:n seerumipitoisuutta.

Normaalien raskauksien aikana seerumin ADMA-pitoisuudet olivat alemmat kuin ei-raskaana olevilla naisilla. Raskaudenaikaisen veren ADMA-pitoisuuden ei kuitenkaan havaittu korreloivan olkavaltimon endoteelin toimintaan. Näin ollen normaaliin raskauteen liittyvästä tehostuneesta verisuonen seinämän toiminnasta vastasivat todennäköisesti muut tekijät kuin ADMA.

Sen sijaan raskauden aikana koholla olevan seerumin homoarginiinipitoisuuden havaittiin olevan yhteydessä olkavaltimon endoteelin toimintaan, mutta tämän löydöksen merkitystä ei vielä tiedetä.

Seerumin ADMA-pitoisuuden ja tulehdusmerkkiaineiden välillä ei löydetty tilastollista yhteyttä raskauden aikana. On siis mahdollista, että raskaudenaikainen veritilavuuden kasvu ja lisääntynyt munuaispuhdistuma vaikuttavat ADMA:n alentuneeseen seerumipitoisuuteen enemmän kuin tulehdusmerkkiaineiden pitoisuuden muutokset normaalin raskauden aikana.

Yhteenvetona voidaan todeta, että raskaudenaikaiset seerumin alentuneet ADMA-pitoisuudet eivät yksin selitä raskauteen liittyviä muutoksia olkavaltimon endoteelin toiminnassa tai veren rasvojen tai tulehdusmerkkiaineiden pitoisuuksissa. Jatkotutkimuksissa ADMA-pitoisuuksia määritettäessä on otettava huomioon kuukautiskierron vaihe ja mahdollinen ehkäisypillerien käyttö tai raskaus.

Väitöskirjatyö on osa Kuopion yliopistollisen sairaalan naistentautien ja synnytysklinikan sekä kliinisen fysiologian ja kliinisen kemian yksikköjen yhteistä RASKOMP-tutkimusta, jossa selvitetään miten erilaiset raskaudenaikaiset häiriöt vaikuttavat sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaan ja millaisia muutoksia ne aiheuttavat verisuonen seinämän toiminnassa. Tutkimuksessa käytettiin myös tuloksia vuonna 1980 alkaneesta Suomalainen Lasten ja Nuorten Aikuisten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät (LASERI) -monikeskustutkimuksesta.

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede, ISBN 978-951-27-1368-4. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi, tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml

Lisätietoja: Pirjo Valtonen, pirjo.valtonen@uku.fi

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2009

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin