27.11. Jätteiden ja sivutuotteiden hallittu enegiakäyttö vähentää kasvuhuonepäästöjä

Joensuun yliopisto
Väitös talousmaantieteen alalta 27.11.2009

Väittelijä
Lasse Okkonen

Väitösaika ja -paikka
27.11.2009, klo 12.00, sali M100, Metria

Väitöskirja
Systems evolution of waste and by-product management and bioenergy production


Vastaväittäjä
Dr. Stefan Anderberg
Docent, co-director
LUCSUS, Lund University Centre for Sustainability Studies
P.O. Box 170
SE-221 00 LUND
Sweden

Kustos
Markku Tykkyläinen, Yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta

Systems evolution of waste and by-product management and bioenergy production

Jätteiden ja sivutuotteiden hallittu energiakäyttö vähentää kasvihuonepäästöjä

Filosofian maisteri Lasse Okkonen tarkastelee Joensuun yliopistossa tarkastettavassa talousmaantieteen alaan liittyvässä väitöskirjassaan jätteiden ja sivuvirtojen hallintaa sekä bioenergian tuotantoa.

Jätteiden ja sivuvirtojen hallintaa on tutkittu Satakunnan ja Pielisen Karjalan alueilla. Tutkimuksissa kehitetyt teollisen ekologian indikaattorit osoittavat, että etsimällä parhaita vaihtoehtoja koskien alueellisia jätehuoltoprosesseja ja yhteistyötä voidaan saavuttaa huomattavia ympäristö-, talous- ja työllisyyshyötyjä. Tulokset osoittavat, että jätteiden ja sivutuotteiden hallittu energiakäyttö alueellisena yhteistyönä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja saa aikaan samaan aikaan positiivisia tulo- ja työllisyysvaikutuksia.

Metsäenergian tuotantoa on tutkittu erityisesti lämpöliiketoiminnan näkökulmasta Suomessa ja Skotlannin Ylämaalla. Tapaustutkimusten tulokset osoittavat että luonnonvarajärjestelmien institutionaalisen ympäristön kehittyminen on edistänyt paikallisten metsävarojen käyttöä ja lämpöyrittäjyyden kehittymistä uudeksi maaseudun yritystoiminnaksi. Tutkimus määrittelee useita liiketoimintamalleja paikalliseen lämpöyrittäjyyteen ja arvioi lämpöyrittäjyyden kattavuutta tutkimuksen kohdealueilla.

Väitöstutkimus muodostaa yhdistävän esityksen luonnonvarajärjestelmien evoluutioprosessista. Evoluutiolla on useita maantieteellisiä ehtoja, kuten alueelliset luonnonvarat, teknologiat, instituutiot ja organisaatiot. Yhdessä yleisten sosio-ekonomisten mekanismien kanssa ne vaikuttavat toimijoihin paikallistalouden kehitysprosesseissa. Systeemien evoluution tuloksena muodostuu uusia talouden rakenteita, tuotannon ja kulutuksen järjestelmiä ja ympäristö-, talous- ja sosiaalisia vaikutuksia.

Lasse Okkonen on kirjoittanut ylioppilaaksi Nurmeksen lukiosta vuonna 1998. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi Joensuun yliopiston maantieteen laitokselta vuonna 2004. Tällä hetkellä Okkonen työskentelee projektipäällikkönä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun biotalouden keskuksessa.

Väittelijän painokelpoinen kuva löytyy osoitteesta: http://www.joensuu.fi/kuvat/painokuvat/2009/okkonenlasse.jpg

Lisätietoja:
Lasse Okkonen, p. 050 359 6040
lasse.okkonen(at)joensuu.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2009

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin