28.11. Uudet aatteet ja informaation kasvu vaikuttivat Timo K. Mukan myöhäistuotentoon

Joensuun yliopisto
Väitös kirjallisuuden alalta 28.11.2009

Väittelijä
Elina Arminen

Väitösaika ja -paikka
28.11.2009, klo 12.00, sali AG100, Agora-rakennus

Väitöskirja
Keskeltä melua ja ääntä. Timo K. Mukan myöhäistuotanto, kirjallisuuskäsitys ja niiden suhde 1960-luvun yhteiskunnallis-kulttuuriseen keskusteluun


Vastaväittäjä
Liisi Huhtala, emeritaprofessori, Oulun yliopisto

Kustos
Professori Risto Turunen, Humanistinen tiedekunta
 
Keskeltä melua ja ääntä. Timo K. Mukan myöhäistuotanto, kirjallisuuskäsitys ja niiden suhde 1960-luvun yhteiskunnallis-kulttuuriseen keskusteluun


Uudet aatteet ja informaation kasvu vaikuttivat Timo K. Mukan myöhäistuotantoon

Filosofian lisensiaatti Elina Arminen selvittää Joensuun yliopistossa tarkastettavassa kirjallisuuden alaan kuuluvassa väitöskirjassaan millaisiin yhteiskuntaa, taidetta ja kirjallisuutta koskeviin keskusteluihin Timo K. Mukan myöhäistuotanto liittyi. Mukan myöhäistuotannossa pohjoissuomalaisen elämän myyttinen kuvaaminen sai rinnalleen yhteiskunnallisia sävyjä. Samalla hänen teostensa kokeelliset piirteet lisääntyivät. Väitöskirjan tarkastelun keskeisimpänä kohteena on Mukan kirjallisuuskäsitys. Samalla tutkimus osallistuu keskusteluun suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin 1960-luvusta.

Väitöstutkimus osoittaa Mukan myöhäistuotannon reaktioksi informaation kasvuun, maailmankuvan laajenemiseen ja uusien aatteiden vyöryyn. Mukka määrittelee kirjailijan tehtävää ja vaikuttamisen mahdollisuuksia moninaistuvien haasteiden edessä. Hänen teoksissaan tämä merkitsi harmoniaan perustuvien esteettisten ihanteiden hylkäämistä ja suuntautumista epäorgaaniseen, refleksiiviseen ja pirstaleiseen esitystapaan.

Tutkimus haastaa populaarin julkisuuden ja aiemman tutkimuksen tuottaman Mukka-kuvan, jossa kirjailija on nähty pääsääntöisesti pohjoisen elämänpiirin ja värikkään elämänsä kautta. Tutkimus osoittaa, että Mukka muovasi kirjallisuuskäsitystään tiiviissä dialogissa uusvasemmistolaisten aatteiden, avantgardetaiteen ja muun aikalaiskirjallisuuden kanssa.

Tutkimuksen ensisijaisena aineistona ovat romaanit Täältä jostakin, Laulu Sipirjan lapsista, Ja kesän heinä kuolee ja Kyyhky ja unikko sekä Mukan poleemiset kirjoitukset. Aineistoon sisältyy lisäksi laajalti 1960-luvun kaunokirjallisuutta ja aikalaiskeskusteluja.

Elina Arminen on kirjoittanut ylioppilaaksi Karhulan lukiosta vuonna 1994. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi vuonna 2000 ja filosofian lisensiaatiksi vuonna 2005 Joensuun yliopistosta. Nykyisin hän toimii kirjallisuuden lehtorina Joensuun yliopistossa.

Väittelijän painokelpoinen kuva löytyy osoitteesta: http://www.joensuu.fi/kuvat/painokuvat/2009/arminenelina.jpg

Lisätietoja: Elina Arminen, p. 0400 790 193, elina.arminen(at)joensuu.fi 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2009

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin