4.12. Geenit lisäävät riskiä sairastua alkoholismiin ja vaikuttavat juomatapoihin

LL Tero Hallikainen, väitös 4.12.2009 klo 12, Medistudia ML2, Kuopio

Lääketieteellinen tiedekunta / Oikeuspsykiatria

Serotonine and Dopamine Gene Polymorphisms and Alcohol Consumption (Serotoniinin ja dopamiinin aiheenvaihduntaa koodaavien geenien vaikutus alkoholinkulutukseen)

Vastaväittäjä: Dosentti Tiina Paunio, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Helsingin yliopisto

Kustos: Professori Jari Tiihonen, Kuopion yliopisto

Alkoholismista havaittiin kaksi alatyyppiä jo 1980-luvulla: aikuisiällä alkava sosiaalisesti käyttäytyvä tyyppi 1, ja murrosiässä alkava normeihin sopeutumaton, impulsiivinen ja väkivaltainen tyyppi 2. Arviolta 80 prosenttia alkoholisteista kuuluu tyyppiin 1.

Aiempi tutkimusnäyttö on viitannut häiriöihin aivojen dopamiini- tai serotoniinijärjestelmässä alkoholismin tyypistä riippuen. Väitöskirjan kolmessa ensimmäisessä osatyössä havaittiin, että nämä alaryhmät eroavat toisistaan ja terveistä verrokeista mainittujen välittäjäaineiden toimintaa säätelevien geenien suhteen. Kahdessa jälkimmäisessä osatyössä tutkittiin suurta joukkoa keski-ikäisiä itäsuomalaisia miehiä. Tässä tavalliseen tapaan alkoholia käyttävässä, yleisväestöä edustavassa otoksessa havaittiin perimään liittyviä eroja juomatavoissa. Väitöskirjan viisi osatyötä jatkoivat Kuopion yliopiston oikeuspsykiatrian klinikassa, Niuvanniemen sairaalassa jo 1980-luvulla käynnistettyä tutkimustyötä väkivaltakäyttäytymisen ja päihdeongelmien taustatekijöistä.

COMT-geeni säätelee dopamiinin vaikutusta aivoissa. Tyypin 1 alkoholisteilla havaittiin muita useammin geenin muoto, joka pitkittää dopamiinin vaikutusta ja humalaan liittyvää mielihyvää. Toisaalta muu tutkimusnäyttö viittaa siihen, että geenin sama muunnos lisää taipumusta ahdistuneisuuteen, joka on tyypin 1 alkoholismin peruspiirre. Yhteys COMT-geenin ja tyypin 1 alkoholismin välillä voi selittyä itsehoitoyrityksillä, jos ahdistusta lievitettiin juomalla.

5-HTTLPR-geeni koodaa serotoniinin aineenvaihduntaa, joka säätelee impulssikontrollia. Yksi tämän geenin muunnoksista liittyi useammin väkivaltaiseen tyypin 2 alkoholismiin, todennäköisesti heikentäen serotoniinivaikutusta ja käyttäytymisen kontrollia. Tässäkin näkyi ensisijaisesti perimän yhteys varhaiseen, impulsiiviseen käytöshäiriöön, ja alkoholismi kehittyi yhtenä osana monimuotoista sopeutumisen häiriötä.

Dopamiinijärjestelmää säätelevät geenit COMT ja TaqI A vaikuttivat 900 itäsuomalaisen miehen alkoholinkäyttöön, vaikka tästä joukosta oli karsittu pois alkoholistit. Eniten joivat ne, joiden perimä viittasi tehokkaampaan dopamiinivaikutukseen, siis mahdollisesti voimakkaampaan mielihyvään alkoholista.

Nämä pääosin 2000-luvun alussa julkaistut työt olivat aikaansa edellä, mitä tuli alkoholismin luokitteluun. Kun alkoholisteiksi todetut henkilöt oli jaettu oireiden mukaisiin alaryhmiin, perimän ja häiriön välinen yhteys vahvistui ja oli helpompi havaita. Tämä menetelmä yleistyi psyykkisten häiriöiden geenitutkimuksessa vasta myöhemmin.

Aiemmat tulokset alkoholismin ja geenien välisestä yhteydestä olivat ristiriitaisia, kun alkoholisteja tutkittiin yhtenä luokittelemattomana ryhmänä. Ryhmät sekä verrokkiryhmät olivat usein etnisesti kirjavia. Väitöskirjan aineiston yhtenä vahvuutena onkin, että tutkittavat ja verrokit olivat kaikki syntyperäisiä suomalaisia miehiä. Merkittävää oli myös huomattavan suuri tutkimushenkilöiden määrä kahdessa viimeisessä osatyössä. Myös väkivaltaisten alkoholistien valikoitunut otos on osoittautunut ainutlaatuiseksi.

Vaikka alkoholismi onkin selvästi perinnöllistä, vain riski sairastua riippuvuuteen periytyy. Sekin välittyy useiden geenien, ei vain yhden tai kahden geenin kautta. Ympäristövaikutuksilla on aina osuutensa riippuvuussairauden synnyssä, vaihtelevasti alkoholismin tyypistä riippuen. Riippuvuuden taustatekijöiden selvittäminen auttaa kehittämään tehoavia hoitoja. Nykytiedon perusteella jo kehittynyt päihderiippuvuus ei juuri parane; riski sortua uudelleen väärinkäyttöön on erittäin korkea ensimmäisen vuoden aikana raitistumisen jälkeen hoitomuodosta riippumatta. Se myös pysyy korkeana vuosien ajan. Tämä korostaa riippuvuuden ennaltaehkäisyä. Alkoholi ei ole hyvä lääke ahdistukseen tai alakuloon.

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede, ISBN 978-951-27-1365-3. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi, tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml

Lisätietoja: Tero Hallikainen, Niuvanniemen sairaala, p. 044 7203 212, tero.hallikainen@niuva.fi

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2009

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin